CÁC CÔNG CỤ ONLINE HỖ TRỢ TRONG NETWORK

Có rất nhiều công cụ Online hỗ trợ trong công việc Network, sau đây là một số công cụ tiêu biểu thường được sử dụng.

1. KIỂM TRA PUBLIC IP ADDRESS

Một số công cụ Online phổ biến hỗ trợ kiểm tra địa chỉ IP Public của đường truyền mạng Internet hoặc kết nối VPN Tunnel như:

whoer.net

whoer hỗ trợ kiểm tra nhanh địa chỉ IP Public nhà mạng, VPN/Proxy/TOR và DNS Server IP.

ipleak.net / ipleak.org

ipleak hỗ trợ Detect WebCRT Leak, IPv6 Leak, DNS Leak, VPN/Proxy/TOR.

iplocation.net

iplocation hỗ trợ kiểm tra thông tin vị trí của bất kỳ IP Address được nhập vào.

IP Address and Domain Information

Plugin Tool trên trình duyệt Chrome, rất hữu ích trong việc kiểm tra thông tin Domain Website, DNS, IP Domain & IP Location, IP Public nhà mạng, ...

curl ipinfo.io

Command Line giúp truy vấn nhanh thông tin IP Public trên Terminal nếu dùng hệ điều hành Linux, MAC.


2. KIỂM TRA TỐC ĐỘ MẠNG

Có rất nhiều công cụ Online hỗ trợ đo lường kiểm tra tốc độ mạng, phổ biến nhất là Speedtest.

speedtest.net

Speedtest là một trong những công cụ mà ai cũng sẽ nghĩ tới đầu tiên khi muốn kiểm tra tốc độ đường truyền mạng. Trên Linux, MAC có thể cài đặt trực tiếp gói cài đặt để dùng Command Line truy vấn nhanh. Speedtest cho phép lựa chọn các Server ISP khác nhau, thuộc các vị trí địa lý khác nhau để kiểm tra tốc độ truyền tải trong nước và ngoài nước.

speedcheck.org

 

3. TÍNH TOÁN PHÂN CHIA IP ADDRESS

jodies.de/ipcalc

Ipcalc là một trong những công cụ hữu ích giúp hỗ trợ phân tích Subnet/Network/Wildcard Mask tường minh. Trên Linux và MAC có thể cài đặt trực tiếp để sử dụng Command Line truy vấn nhanh mà không cần máy phải truy cập Internet.

ip-calc.co.uk

ip-calc hỗ trợ tính toán phân chia các lớp mạng CIDR/VLSM, phân tích Wildcard Mask.

magic-cookie.co.uk/iplist

Iplist là một công cụ rất hữu ích giúp liện kê đầy đủ danh sách IP tường minh trong một Range Subnet/Network cung cấp.

 

4. KIỂM TRA PING/TRACE PUBLIC IP

Kiểm tra Ping/Traceroute Public IP giúp quản trị viên phân tích điều chỉnh các cấu hình BGP Routing, NAT, ... Hiện nay có nhiều công cụ Online hỗ trợ Ping/Traceroute điển hình như Looking Glass của Hurricane Electric.

lg.he.net

Looking Glass hỗ trợ Ping, Traceroute bất kỳ IP Addrress được nhập và hiển thị chi tiết các Next-Hop.

ipaddressguide.com

ipaddressguide là một công cụ cũng hỗ trợ Ping/Trace với giao diện thân thiện và đơn giản.

 

5. KIỂM TRA THÔNG TIN MAC VENDOR

macvendors.com

macvendors là công cụ hỗ trợ kiểm tra thông tin Vendor của một địa chỉ MAC bất kỳ được nhập vào.

 

6. KIỂM TRA THÔNG TIN AS NUMBER

asrank.caida.org

asrank là công cụ cho phép tìm kiếm và kiểm tra thông tin, thứ hạng các AS Number đã đăng ký.

 

7. KIỂM TRA CÁC TUYẾN CÁP QUANG TOÀN CẦU

submarinecablemap.com

submarinecablemap là công cụ hỗ trợ xem bản đồ các tuyến cáp quang trên toàn cầu, tra cứu thông tin của tuyến cáp quang, các Vendor và vị trí địa lý các trạm mà tuyến cáp đi qua.

 

8. TỔNG HỢP CÁC BỘ CÔNG CỤ NETWORK ONLINE

Một số trang Web cung cấp cả bộ các công cụ hữu ích trong truy vấn thông tin, kiểm tra và phân tích mạng.

toolsvoid.com

mxtoolbox.com