GIỚI THIỆU

GlobalTech là nơi hội tụ cùng phát triển của đội ngũ có lý tưởng tốt đẹp, có năng lực vững vàng, khao khát chung tay tạo nên những nền tảng công nghệ để phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng.

Môi trường làm việc của GlobalTech là tập trung, linh hoạt và hiệu quả cao; Văn hóa của GlobalTech là đề cao tinh thần tự cường, tuân thủ kỷ luật, ghi nhận xứng đáng nỗ lực, tôn trọng lẫn nhau; đòi hỏi Người GlobalTech phải luôn nỗ lực để không ngừng tạo ra giá trị bền vững, nâng cấp bản thân liên tục, phấn đấu trở thành tấm gương truyền động lực, lan tỏa giá trị tốt đẹp tới cộng đồng, xã hội.


1. Sứ Mệnh

 Vì sự an toàn, phát triển của xã hội, góp phần xây dựng đất nước.


2. Tầm Nhìn

Tập trung nghiên cứu và phát triển nền tảng công nghệ, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực tư vấn, tích hợp và triển khai giải pháp công nghệ, đem lại giá trị cao cho khách hàng, xã hội.


3. Giá Trị Cốt Lõi

Tâm: bảo vệ những giá trị tốt đẹp chung, niềm tin chung của cộng đồng và cơ sở hạ tầng.

Chính: chính trực, danh dự, kỷ luật, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Tín: cung cấp giá trị cao thông qua chất lượng các giải pháp, phục vụ khách hàng trên mức mong đợi.

Tinh: tinh nhuệ, tinh gọn, linh hoạt, tạo động lực và cùng phát triển.


4. Khẩu hiệu (Slogan)

Tiếng Việt: Gia tăng năng lực khách hàng.

Tiếng Anh: Enhancing your ability.