Danh mục Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NETWORK ENGINEER

1. Yêu Cầu Kỹ Năng Có kiến thức về phần mềm, phần cứng và hạ tầng mạng LAN, WAN trong mạng doanh nghiệp. Vững...

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ SYSTEM ENGINEER

1. Mô Tả Công Việc Quản trị, vận hành, bảo trì các hệ thống máy chủ của Công ty và của khách hàng (phần lớn là các hệ thống...

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TƯ VẤN HỆ THỐNG

1. Mô Tả Công Việc Trao đổi, tìm hiểu nghiên cứu hiện trạng hạ tầng CNTT của Khách hàng, tư vấn giải pháp cung cấp giải pháp phù hợp....