Danh mục Điện toán đám mây

GIẢI PHÁP VMWARE CLOUD FOUNDATION TRÊN DELL EMC VxRAIL

VMware Cloud Foundation trên VxRail là một giải pháp tích hợp được thiết kế chung của Dell EMC và VMware với các tính năng đơn giản hóa, hợp lý hóa và tự động hóa các hoạt động của toàn bộ...