Danh mục Bài viết kỹ thuật

CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT OPENSSH TRÊN SERVER LINUX

SSH (Secure Shell) là một giao thức kết nối bảo mật, cho phép điều khiển từ xa giữa Client và Server. Dữ liệu truyền tải giữa Client/Server qua giao thức SSH được mã hóa...

TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI HÌNH RAID STORAGE

I. CÔNG NGHỆ RAID STORAGE RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) là một công nghệ cho phép ghép nhiều ổ cứng vật lý thành một hệ thống ổ cứng Logic (Virtual...

CÁC HÌNH THỨC TẤN CÔNG SOCIAL ENGINEERING

Social Engineering là tập hợp các kỹ thuật đánh lừa con người bằng kỹ năng giao tiếp xã hội thông qua các phương tiện Email, Phone, SMS, OTT Chat Application, Social Media (Facebook, Forum, Twitter, …)...

GIỚI THIỆU CÁC KIẾN TRÚC VÀ MÔ HÌNH MẠNG

I. KIẾN TRÚC MẠNG 1. LAN (Local Area Network) LAN (Local Area Network) là một mạng nội bộ được sử dụng để kết nối...

PHÂN LOẠI CÁC DÒNG THIẾT BỊ NETWORK SWITCH

I. GIỚI THIỆU VỀ SWITCH Network Switch hay bộ chuyển mạch mạng là những thiết bị mạng được dùng để kết nối và chuyển tiếp dữ liệu truyền tải giữa các...

TỔNG HỢP LỆNH QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN CÁC HỆ ĐIỀU HÀNH

I. LINUX 1. Lệnh Kiểm Tra IP Address ifconfig sudo ifconfig down...
  • 1
  • 2